BEMUTATKOZÁS

 

Ügyvédi praxisomat – a jogi szakvizsga letételét követően – 2005-ben a Dr. Helmeczi Ügyvédi Iroda tagjaként kezdtem, melyet édesapám tizenöt év jogtanácsosi gyakorlat és tíz év egyéni ügyvédkedés után, 2002-ben alapított. 2013-ban döntöttem úgy, hogy egyéni ügyvédként rugalmasabban tudom megvalósítani önálló elképzeléseimet, így kiváltam az irodából, és azóta egyéni ügyvédként dolgozom.

Egyetemi tanulmányaim során érdeklődésemet a jog gazdaságszervező és –kiszolgáló ága keltette fel, ami alapján még 2003-ban a Miskolci Egyetemen „társasági szakjogász” egyetemi szakoklevelet szereztem. Fő szakterületem a gazdasági társaságok alapításának és működésének cégjogi támogatása, ide értve többek között a cégiratok szerkesztését, szerződéses kapcsolatok rendszerének kidolgozását, a társaság képviseletét bírósági és hatósági eljárásokban, illetve a munkajogi kapcsolatok menedzselését is.

Ügyvédként Debrecenben és környékén több olyan vállalkozás állandó jogi képviseltét látom el, melyek meghatározó szereplői a regionális gazdasági életnek. Emellett természetesen a hagyományos ügyvédi praxist is gyakorlom, szerződésszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet, tanácsadás formájában.

Mivel a megszerzett tudás továbbfejlesztéséhez szükséges és optimális formát számomra az oktatás jelenti, mely folyamatos fejlődési kényszert jelent, már 2001-2002-ben polgári jogi szemináriumokat vezettem a Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézetében. Ezzel párhuzamosan megkezdtem a PhD-képzést is, és 2004-ben abszolutóriumot szereztem a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. Doktori fokozatom oklevelét végül 2011-ben a Debreceni Egyetemen vehettem át, ahol oktatási tevékenységemet a Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) Gazdasági Jogi Tanszékének főállású adjunktusaként folytatom.

 

Dr. Helmeczi András, PhD