SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok:


név:DR. HELMECZI ANDRÁS, PhD
ügyvéd
egyetemi adjunktus
társasági szakjogász
szül. év:1976


Tanulmányok, végzettségek:


1995 – 2000:Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, nappali tagozat
egyetemi diploma
2011:
Debreceni Egyetem

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

PhD-fokozat
Az értekezés címe: „A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása
Németországban a 19-20. században”
2004:Igazságügyi Minisztérium

Jogi Szakvizsga Bizottság

jogi szakvizsga
2000 – 2003:Miskolci Egyetem

Továbbképző Központ

„Társasági szakjogász” egyetemi szakoklevél
1996 – 1998:Magyar Testnevelési Egyetem

Továbbképző Központ

sportedzői szakképesítés (Judo sportág)


Tudományos ösztöndíjak, publikációk:


1999 – 2010:Az ÖAD és az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány kutató és rövid kutató ösztöndíjai a grazi Karl Franzens Universität Jogtudományi Karán
2000-től:
 szakmai publikációk az európai társasági jog tárgykörében, egyetemi tankönyvrészletek, tansegédletek
2015:Gazdasági jogi alaptan c. egyetemi tankönyv (Debrecen 2015, ISBN 978-963-12-1855-8)


Oktatási tevékenység:


2007-től:
Debreceni Egyetem

Gazdaságtudományi Kar (2014-ig: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar)

Gazdasági Jog Tanszék

egyetemi adjunktus (2011-től)

gazdasági jog, kereskedelmi jog, társasági jog, economic law, közigazgatási jog, sportjog stb. kurzusok előadója és tantárgyfelelőse
2001-2002:Debreceni Egyetem

Jog és Államtudományi Intézet

meghívott előadó

polgári jogi szemináriumok vezetése


Nyelvismeret:


  • angol
  • német


Egyéb készségek:


  • „B” kategóriás jogosítvány
  • Számítógép-kezelői képesítés
  • Judo edzői végzettség és „országos” versenybírói minősítés


Munkahelyek:


2013-tól:egyéni ügyvéd
2011-től:Debreceni Egyetem GTK egyetemi adjunktus
2005 - 2012:Dr. Helmeczi Ügyvédi Iroda ügyvéd
2000 – 2004:Dr. Lászlófi Pál egyéni ügyvéd (Debrecen) ügyvédjelölt


Szabadidő, érdeklődési kör:


  • család
  • judo és karate (mint sport és mint életfilozófia)
  • történelmi regények, humoros szépirodalom
  • utazás